กิจกรรมหน่วยงาน

รองอธิบดีชี้แจ้งนโยบาย
รองฯชี้แจงนโยบายยกระดาษ A4

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ... วันที่ 23 มกราคม 2560

กิจกรรรมที่ 3
สพข.2 ทำบุญปีใหม่ 2560

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพข.2 ร่วมทำบุญปีใหม่ 2560 และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...วันที่ 5 มกราคม 2560

กิจกรรรมที่ 3
สพข.2 จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 ตุลาคม 2559

กิจกรรรมที่ 3
คณะเจ้าหน้าที่จากใต้หวันดูงานใน

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย - ใต้หวัน... วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...