กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
สพข.1 สพข.2 ผนึกกำลังพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุ่งรังสิต

ผอ.สุชล ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุ่งรังสิต...วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สพข.2
ผอ.สุชล ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น

ผอ.สุชล แก้วเกาะสะบ้า ร่วมประชุมคัดเลือกแปลงใหญ่ระดับเขต...วันที่ 15 มิถุนายน 2565

สพข.2
ผอ.ติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.2

ผอ.สุชล แก้วเกาะสะบ้า และคณะติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน ด้านที่ราบเชิงเขา...วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565

สพข.2
อธิบดี ติดตามการดำเนินงาน พร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามงาน เตรียมจัดงานวันหมอดินอาสา...วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...