กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
สพข.2 ทำบุญตักบาตรครบรอบ ก่อตั้งสำนักงาน

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด...วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สพข.2
สพข.2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน...วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สพข.2
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สพข.2

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตาม...วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สพข.2
สพข.2 จัดอบรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม...วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...