กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
เคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2...วันที่ 28 กันยายน 2565

สพข.2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมประชุม กับ กศน.

หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว...วันที่ 17 สิงหาคม 2565

สพข.2
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

ผอ.เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS...วันที่ 10 สิงหาคม 2565

สพข.2
สพข.1 สพข.2 ผนึกกำลังพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุ่งรังสิต

ผอ.สุชล ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุ่งรังสิต...วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...