กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
รองอธิบดีด้านบริหารร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร...วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

สพข.2
อธิบดีติดตามงานโครงการวังจันทร์ร่วมรัก ปลูกผักแบ่งปัน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินโครงการวังจันทร์ร่วมรัก ปลูกผักแบ่งปัน...วันที่ 6 ตุลาคม 2562

สพข.2
สพข.2 ทำบุญตักบาตรครบรอบ ก่อตั้งสำนักงาน

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด...วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สพข.2
สพข.2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน...วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...