กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประชุมวิชาการ

รองอธิบดีฯด้านบริหาร เป็นประธานประชุมวิชาการ และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการไทยนิยม...วันที่ 18 เมษายน 2561

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประชุมประจำเดือน

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันที่ 19 ธันวาคม 2560

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานปี 2560... วันที่ 22 กันยายน 2560

สพข.2 จัดพิธืมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
สพข.2 จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

"ถักทอสายใยรัก ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560... วันที่ 21 กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...