กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2 ปลูกต้นรวงผึ้ง
บุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สพข. 2 และบุคลากรร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นที่สำนักงาน...วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สพข.2 รับรางวัลเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบ 55 ปี
สพข.2 รับรางวัลเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบ 55 ปี

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินและเกษตรกรในพื้นที่ของ สพข.2 เข้ารับรางวัลเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 55 ปี...วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประชุมวิชาการ

รองอธิบดีฯด้านบริหาร เป็นประธานประชุมวิชาการ และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการไทยนิยม...วันที่ 18 เมษายน 2561

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประชุมประจำเดือน

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...