กิจกรรมหน่วยงาน

กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์

จัดโครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสีย และการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี"... วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

รองอธิบดีชี้แจ้งนโยบาย
สพข.2 ประชุมการจัดการกระบวนการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุม "การจัดการกระบวนการ (Work Process Management) ระดับหน่วยงาน"... วันที่ 15 มีนาคม 2560

สพข.2 ฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิต
สพข.2 ฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

กลุ่มวิชาการฯ สพข.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"... วันที่ 15 มีนาคม 2560

รองอธิบดีชี้แจ้งนโยบาย
รองฯชี้แจงนโยบายยกระดาษ A4

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ... วันที่ 23 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...