กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
อธิบดี พด. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน...วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

สพข.2
Kick Off วันดินโลก ปี 2565

นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดการเริ่มต้นงานวันดินโลกปี 2565 ตัดจากดิน กินเพื่อชีวิต ณ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง...วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

สพข.2
ผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้

นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 บริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2...วันที่ 26 ตุลาคม 2565

สพข.2
เคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2...วันที่ 28 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...