กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
สพข.2 ทำ Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม 5 ส...วันที่ 24 มกราคม 2562

สพข.2
สพข.2 จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ควา่มรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่หมอดินอาสา...วันที่ 25 กันยายน 2561

สพข.2 ปลูกต้นรวงผึ้ง
สพข. 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...วันที่ 25 กันยายน 2561

สพข.2 รับรางวัลเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบ 55 ปี
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดงานการประชุมวิชาการพัฒนาที่ดินปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2551 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการฯ ปี 2561...วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...