กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
ผอ.สพข.2 ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมสระเก็บน้ำ

นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมสระเก็บน้ำ...วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

สพข.2
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงาน สพข.2

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินประชุมติดตามงานและมอบนโยบายบายแนวทางการทำงาน...วันที่ 19 เมษายน 2566

สพข.2
รองอธิบดีลงพื้นที่จัดงานวันดินโลก 2566

นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อวางแผนจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันดินโลก 2566...วันที่ 9 มีนาคม 2566

สพข.2
Big Cleaning Day "ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทำ"

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ดำเนินกิจกรรม 5 ส...วันที่ 27 มกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


สถิติผู้ขอรับบริการ

สถิติจำนวนผู้ขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด.

สถิติผู้รับบริการปีงบประมาณ 2565

หลักฐานการโอนเงิน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...