ขอเชิญร่วมงานวันหมอดินอาสา วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
 
 
 
ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดชลบุรีได้ที่นี่
 

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังความดีในสังคม งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ // กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเกษตรกร "ปลูกพืชปุ๋ยสด" เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)

[ทำเนียบผู้อำนวยการสพด.ชลบุรี]

แบบสำรวจความพึงพอในของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี พ.ศ.2566

นายปราโมทย์ ยาใจ
    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566”  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

นายปราโมทย์ ยาใจ
    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบ และนำตู้สินค้าประเภทซากสุกรของตกค้างและของกลางไปทำลาย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  วันที่ 29 กันยายน 2566

นายปราโมทย์ ยาใจ
    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 15 สิงหาคม 2566

    

    

กิจกรรมทั้งหมด    

    สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี จัดงานวันดินโลก 2566 "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"
    วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก   วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

    ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

    

    

กิจกรรมทั้งหมด    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 10/1 หมู่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

โทร. 038-389107 โทรสาร 038-389106 E-mail : cbi01@ldd.go.th