ขอเชิญเที่ยวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชีนีนาถ "30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา" ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 
 
 
ชมข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดชลบุรีได้ที่นี่
อ้างอิงจาก : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถดาวน์โหลด browser และโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้
Internet Explorer
Google Chrome
FireFox
Adobe Reader
Flash Player Plugin
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
page stats
 

แล้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเกษตรกร "ปลูกปอเทือง" ฟื้นฟูดินเลว
 
โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๑๐ นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผอ.ติวเข้มการเขียนหนังสือราชการนางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี Coaching “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมกับ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอเกาะจันทร์ จัดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ณ ม.4 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี จัดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)

[ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการสพด.ชลบุรี]

 
 
 

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 10/1 ม.4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-389107 โทรสาร 038-389106 E-mail : cbi01@ldd.go.th