ยินดีต้อนรับสู่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สถานีน่าอยู่ ฟื้นฟูปฐพี อยู่ดีกินดี วิถีพอเพียง

               ภารกิจหน่วยงานและข่าวประชาสัมพันธ์  


ลิ้งค์สำคัญวีดีโอน่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์ดิน แห่งประเทศไทย

บรรยากาศงาน "วันดินโลกปี 2564" และเตรียมพบกับ "งานวันดินโลกปี 2565"

TEAM forSoils ทีมดี ดินดี สพข.2 ชลบุรี

นายสุภาพ โนรีวงศ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา สพข.2ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13 พ.ค.2567
ประกาศ สพข. 8 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 2 พ.ค.2567
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 พ.ค.2567
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 พ.ค.2567
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 25 เม.ย.2567

ตารางการปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
ที่ตั้งหน่วยงาน

นายบุญสม พรหมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-531200
 
 
 
 
 
 
   กลุ่มที่ 1 จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช

   สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

    สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

    สารเร่งซุปเปอร์ พด.9

   สารเร่งซุปเปอร์ พด.11

   สารเร่งซุปเปอร์ พด.12

   กลุ่มที่ 2 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

   สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

    สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

   กลุ่มที่ 3 จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม

   สารเร่ง พด.6

   กลุ่มที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

   ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด

   ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

 
 

แบบสอบถามความพึ่งพอใจเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
 

แบบสำรวจความพึงพอในของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี พ.ศ.2567
สถิการเยี่ยมชมเว็บไซต์
update 01-03-2566
 
   
 
 
        นโยบาย        แนะนำหน่วยงาน        ข้อมูลด้านการเกษตร        การจัดการดิน       ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์        ข้อมูลด้านการเกษตร
   

 

   

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
เลขที่ 79 หมู่19 ถนนบางนา-ตราด กม.48 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 038-531200 , โทรสาร 038-532029 , E-mail Address : cco01@ldd.go.th 

      Copyright © 2023, chachoengsao Development Station. LDD