ประวัติʶҹվѲҷԹҴ

                      สถานีพัฒนาที่ดินตราด สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ เลขที่ 115/32-33 ถ.แสนตุ้ง-บางกระดาน ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 ต่อมาได้ย้ายมาตั้งสถานีฯ ที่ 65 ม.8 ต.ทุ่งนนทรีย์ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2540 เป็นต้นมา โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งตาโค๊ะ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งสถานี โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 118 ไร่ 70 ตารางวา

     
      

 

ʶҹվѲҷԹҴ
TRAT LAND DEVERLOPMENT STATION
ӹѡҹѲҷԹࢵ 2 ѲҷԹ

Ţ 65  8 Ӻŷ觹 ԧ .Ҵ 23130
Ѿ : 039-619518   : 039-619517 Email : trt01@ldd.go.th