พิพิธภัณฑ์ดินในพื้นที่ภาคตะวันออก (Soil Museum)


เกี่ยวกับวันดินโลกติดต่อสอบถาม

  • กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409-10 ต่อ 12
  • ศูนย์บริการประชาชน (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409 - 10 ต่อ 13
  • แผนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2