สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 143 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร 038-636364 แฟกซ์ 038-636365 Ryg07@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ให้บริการด้านการเกษตร ดินมีปัญหา ปรึกษา 038-636364
/
 
 
 
 
 
 
 
นายวิษณุ    พิมบำรุง
ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    นายจักรี  สุจริตธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 และเขตตรวจราชการที่ 9 เข้าตรวจเยี่ยม สพด.ระยอง ในวันที่  2 ธันวาคม  2552โดยมี  ผอ.สพด.ระยอง ให้การต้อนรับ

    02/12/2552

    สพด.ระยอง จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช และโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย  ต.แม่น้ำคู้  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง ในวันที่ 3 ธันวาคม  2552 โดยมี นายวิชิต  ชาตไพสิฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
    ในการจัดงานครั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ และสถานีพัฒนาที่ดินระยองได้มีการจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้บริการแจกจ่าย
ปัจจัยการผลิตต่างๆ แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  โดยมี นายจักรี  สุจริตธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆด้วย

    03/12/2552

    วันที่ 3 ธันวาคม 2552 นายวีระศักดิ์ วากะมะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
    03/12/2552

    สพด.ระยอง ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 
    10/12/2552

    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจังหวัดระยอง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ วัดคีรีวนาราม ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง สพด.ระยอง ได้ร่วมให้บริการในคลินิกดิน โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน จัดนิทรรศการให้ความรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน โปรแกรมดินไทย และแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ผลิตภัณฑ์สารเร่งต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
    24/12/2552

 

 
Google

WWW
ภายในเว็บไซต์
 
 
 
   
 
     
 
     
 
     
         
         
         
             
           
         
       
   


จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11