สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังความดีในสังคม งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ // กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเกษตรกร "ปลูกพืชปุ๋ยสด" เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 
 
 
ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดชลบุรีได้ที่นี่
 

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังความดีในสังคม งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ // กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเกษตรกร "ปลูกพืชปุ๋ยสด" เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)

[ทำเนียบผู้อำนวยการสพด.ชลบุรี]

แบบสำรวจความพึงพอในของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี พ.ศ.2566

นายปราโมทย์ ยาใจ
    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี  วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

นายอนุวัชร โพธินาม
    รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

นายปราโมทย์ ยาใจ
    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566”  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

    

    

กิจกรรมทั้งหมด    

    เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี
    วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก" เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

    รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2567

    สพด.ชลบุรี จัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนตำบลนำร่องต้นแบบ
    วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี จัดเวทีร่วมกับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง เพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม(PRA) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายอนุวัชร โพธินาม เป็นประธานเปิดการจัดเวที   วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2567

    

    

กิจกรรมทั้งหมด    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 10/1 หมู่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

โทร. 038-389107 โทรสาร 038-389106 E-mail : cbi01@ldd.go.th