กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ อำนวยความสะดวกในยุค 4Gเนื่องจากปัจจุบันการใช้มือถือ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน พร้อมกับการพัฒนาความเร็วในการสื่อสารของมือถือเป็นระบบ 4G (4th Generation) ทำให้การสื่อสาร การติดต่อรวดเร็วมากกว่าเดิม จึงทำให้การใช้ สมาร์ทโฟนได้รับความนิยม และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นกรมพัฒนาที่จึงได้พัฒนาโปรแกรมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ ไอโอเอส (IOS) ประกอบด้วย สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย (LDD Soil Guide) กดดูรู้ดิน รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง และระบบบริการข้อมูลสารเทศทางดิน ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

ค้นหาผลวิเคราะห์ดินที่ส่งมาตรวจ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

เป็นโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง