กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566”...วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

สพข.2
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สพข.2
สพข.2 ร่วมประชุมงานวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน...วันพุธที่ 14 กันยายน 2566

สพข.2
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินวันดินโลก 2566

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานวันดินโลก 2566 จัดระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566...วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


สถิติผู้ขอรับบริการ

สถิติจำนวนผู้ขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด.

สถิติผู้รับบริการปีงบประมาณ 2565

หลักฐานการโอนเงิน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...