กิจกรรมหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสารับรางวัล
รองฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับเสด็จ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ... วันที่ 7 กรกฏาคม 2560

เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสารับรางวัล
เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสารับรางวัล

ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 2 เข้ารับรางวัลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบ 54 ปี ที่จัดขึ้นที่กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร... วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์

จัดโครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสีย และการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี"... วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

รองอธิบดีชี้แจ้งนโยบาย
สพข.2 ประชุมการจัดการกระบวนการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุม "การจัดการกระบวนการ (Work Process Management) ระดับหน่วยงาน"... วันที่ 15 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

ชิงโล่พระราชทาน และเงินสด 100,000 บาท


วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...