รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เรื่องประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย รายงานตัววันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2564
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2564
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล ประกาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล ประกาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล ประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เลื่อนประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศวันที่ 5 เมษายน 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสำรวจดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสำรวจดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2562
แผนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2