ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 , 038-352410 โทรสาร 038-351617 อีเมลล์ r02_1@ldd.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 605 โทรสาร 038-351617 อีเมลล์ r02_2@ldd.go.th

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 603 , 607 และ 038-352410 โทรสาร 038-351617 อีเมลล์ r02_3@ldd.go.th

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 602 โทรสาร 038-351617 อีเมลล์ r02_4@ldd.go.th

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 606 โทรสาร 038-351617 อีเมลล์ r02_5@ldd.go.th


แผนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2


ค่าพิกัด


ค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด : 13.114838, 100.917973

ค่าพิกัด UTM : 47N 707927 , 1450625

*สามารถนำค่าพิกัดใส่ในโปรแกรม Google Map หรือ โปรแกรมนำทางอื่นๆ เพื่อนำทางได้


กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-554929 โทรสาร 038-554982-3
อีเมลล์
r02_6@ldd.go.th

แผนที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2