กิจกรรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ...   วันที่ 23 มกราคม 2560

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานปี 2560...  วันที่ 21 กันยายน 2560

สพข.2 จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

ถักทอสายใยรัก ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560...  วันที่ 21 กันยายน 2560

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานปี 2560...  วันที่ 22 กันยายน 2560