กิจกรรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงาน สพข.2

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินประชุมติดตามงานและมอบนโยบายบายแนวทางการทำงาน  วันที่ 19 เมษายน 2566

สพข.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่

นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที  วันที่ 9 มกราคม 2566

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายเอนก ดีพรมกุล รับมอบงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2565

อธิบดี พด. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานปี 2560...  วันที่ 22 กันยายน 2560

สพข.2 จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

ถักทอสายใยรัก ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560...  วันที่ 21 กันยายน 2560

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานปี 2560...  วันที่ 21 กันยายน 2560

รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ...   วันที่ 23 มกราคม 2560