กิจกรรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมฯ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ...   วันที่ 23 มกราคม 2560