บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ทำบุญปีใหม่ 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ทั้งจากสถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่่วมทำบุญประจำปีสำนักงาน และทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม

ภาพกิจกรรม