บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเยี่ยม สพข.2

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วยผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ให้การตอนรับนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสมาเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพกิจกรรม