บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสารับรางวัล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เข้ารับรางวัลผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2560 เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี ที่จัดระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

 • การดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น
  • รางวัลชนะเลิศระดับสำนักงานพัฒนาที่ดิน : เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองพระเพลิงน้อย จ.สระแก้ว สพด.สระแก้ว
 • การปลูกหญ้าแฝกดีเด่นประเภทหน่วยงาน
  • รางวัลชนะเลิศระดับสำนักงานพัฒนาที่ดิน : สพด.ชลบุรี บ้านกลางคลองหลวง หมู่ 6 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • การปลูกหญ้าแฝกดีเด่นประเภทเกษตรกร
  • เรืออากาศโทอุดม ศรีมงคล บ้านท่าทองคำ ม.2 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น
  • รางวัลชนะเลิศ : นายมานพ นกอิ่ม บ้านคลองยายสร้อย ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 • หมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2560
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายบัณฑิต กุลพฤกษี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

ภาพกิจกรรม